Darujte nám 2% z dane

Vaše 2% z dane nám môžete darovať podľa nasledujúceho postupu alebo nás kontaktujte a my Vám postup vysvetlíme.

Zverejnené dňa 3. Februára 2020

Ako mám poukázať 2% z dane?

Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či % z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba:

Postup pre zamestnancov

 1. Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Vyplňte už predvyplnené vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane
 4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2020 na daňový úrad – jeho adresu si nájdete tu. alebo tlačivá odovzdajte priamo nám.

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie:

 1. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali.
  • Daňové priznanie typu A sa podáva ak máte iba príjmy iba zo závislej činnosti, teda zamestnania
  • Daňové priznanie typu B sa podáva ak máte okrem príjmu zo zamestnania aj iné príjmy, napr. z podnikania, zo samostatne zárobkovej činnosti, z prenájmu a pod.
 2. Riadne vyplnené daňové priznanie
  • odošlite v lehote na podanie daňového priznania elektronicky na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  • ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie – vytlačte a doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2020) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska: - adresu si nájdete tu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Postup krokov pre právnické osoby

 1. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
 2. V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie
  • odošlite v lehote na podanie daňového priznania elektronicky na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  • ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie – vytlačte a doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2020) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska: - adresu si nájdete tu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Údaje potrebné pre vyplnenie tlačiva

 • Suma 2%, ktorú si vypočítate z Vašej dane na zaplatenie
 • IČO: 51649381
 • Právna forma: občianske združenie
 • Obchodné meno: SILVER MOTO RACING
 • Sídlo: Župčany 302, 08001, Slovenská republika